Інфо

Відновне правосуддя

Відновне правосуддя: Можливості медіації в кримінальному процесі

Однією з найактуальніших проблем кримінального права і процесу є створення механізму захисту прав та інтересів потерпілого, який, зазвичай не отримує достатньо повного відшкодування заподіяної шкоди в розумний строк. Це відбувається через переважне спрямування закону на покарання винних у вчинені злочинів. А потерпілий, залишаючись номінальним учасником процесу, не отримує належної сатисфакції.

Крім того, репресивний характер кримінального процесу не сприяє ресоціалізації правопорушників та профілактиці злочинності.

В таких випадках допоміжним інструментом може стати відновне правосуддя - процес, під час якого всі сторони - учасники конкретного правопорушення зустрічаються для колективного вирішення питання: що робити з наслідками правопорушення та їх впливом на майбутнє (визначення за Тоні Маршалом).

Відновне правосуддя не замінює собою кримінального процесу, а йде паралельно з ним, допомагаючи потерпілому відновити контроль над своїм життям, отримати належне відшкодування шкоди. Для правопорушника - це можливість  усвідомити наслідки свого вчинку, що є необхідною умовою профілактики вчинення ним злочинів в подальшому.

Одним із видів відновного правосуддя є медіація - перемовини між правопорушником та потерпілим за участю нейтрального посередника ( медіатора).

В Україні можливість застосування процесу відновного правосуддя у формі медіації унормовано ч.1 ст. 469 КПК України, яка передбачає, що домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді). Слід наголосити, що процес медіації проводиться із дотриманням всіх принципів, визначених в Законі України «Про медіацію».

То як же відбувається цей процес перемовин?

Медіатор спочатку працює із правопорушником та у разі його згоди на медіацію, звертається із відповідною пропозицією до потерпілого. Це важливо для уникнення повторної віктимізації останнього.

В подальшому медіатор організовує і проводить спільну зустріч сторін, участь у якій за їх обопільною згодою можуть приймати адвокати. Якщо одна із сторін – неповнолітня особа, обов’язковою є участь законного представника.

Важливою умовою для успіху процесу є обрання нейтрального і безпечного місця для спілкування та дотримання конфіденційності інформації. Під час зустрічі кожна зі сторін може висловити свою думку про те, що сталося, як це вплинуло на кожного, якої шкоди було завдано і як її можна виправити. Із неповнолітнім правопорушником також обговорюється питання, як попередити повторення подібних ситуацій в майбутньому.

За результатами медіації між правопорушником та потерпілим укладається угода.

Про наслідки укладення угоди як для потерпілого, так і для правопорушника, в наступних публікаціях.

Автор: медіатор CMG Віта Бортницька